Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi
 
 

 

• Hebahan Penghantaran Kertas Cadangan Bagi Bengkel Bank Proposal Geran Penyelidikan 2014

• Taklimat Pengenalpastian Jurnal-Jurnal Diiktiraf Dan Tidak Diiktiraf Oleh Kementerian Pendidikan Malaysia

• Peraturan Bayaran Yuran Penerbitan Dan Pemberian Imbuhan Penerbitan

• The Merdeka Award Grant Application

• GRA (NRGS-KPM) Ke 2nd IMT-GT Regional Convention On Drug, Substance & Alcohol Abuse Among Tertiary Institutions 2014

 

Hari Ini222
Semalam304
Minggu Ini1680
Minggu Lepas3164
Bulan Ini222
Bulan Lepas11385
Semua Hari140965

Atas Talian (20 minit): 2
IP Anda: 54.81.108.105
,
Hari Ini: Okt 01, 2014
Muat Turun Dokumen
Muat Turun Dokumen

1. PENGURUSAN PENYELIDIKAN

 
a) TAWARAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI

Bil.

Perkara

Tindakan

1

Carta Alir Fasa Permohonan Geran Penyelidikan Dana Universiti 2014

Download

 

b) SKIM GERAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI
RESEARCH UNIVERSITY GRANT SCHEME (RUGS)

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

Permohonan Penyelidikan
 

UniSZA-PT02-GP01

Kaedah dan Peraturan Penyelidikan & Inovasi

Mohon

1

UniSZA-PT02-PK01-AK001-S004

Arahan Kerja Permohonan Dana Penyelidikan Universiti

Mohon

2

UniSZA-PT02-PK01-BR001-S05

Borang Permohonan Dana Penyelidikan Universiti)

Download

3

UniSZA-PT02-PK01-BR002-S04

Borang Saringan Permohonan Penyelidikan

Download

4

UniSZA-PT02-PK01-BR003-S02

Borang Permohonan Pembantu Penyelidik

Download

Perjanjian Penyelidikan

5

UniSZA-PT02-PK01-BR004-S01

Perjanjian Penyelidikan

Mohon

6

UniSZA-PT02-PK01-BR006-S01

Perjanjian Menyimpan Rahsia

Mohon

Pemantauan Penyelidikan

7

UniSZA-PT02-PK02-AK001-S005

Arahan Kerja Pemantauan Projek Penyelidikan Dana Universiti

Mohon

8

UniSZA-PT02-PK02-BR001-S03

Borang Laporan Prestasi

Download

9

UniSZA-PT02-PK02-BR003-S01

Borang Laporan Akhir

Download

10   Format Laporan Akhir Download

11

UniSZA-PT02-PK02-BR004

Borang Ringkasan Prestasi Kewangan

Download

12

UniSZA-PT02-PK02-BR005-S01

Borang Perlanjutan Tempoh

Download

13

UniSZA-PT02-PK02-BR006

Borang Laporan Prestasi Penyelidikan Peringkat Fakulti

Download

 

14

UniSZA-PT02-PK02-BR007

Borang Pindahan Bajet Geran Penyelidikan

Download

 

c) Borang Pendaftaran Projek Penyelidikan Luar
(Projek yang didaftarkan di Institusi / agensi luar)

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

1

UniSZA-PT02-PK07-BR002

Borang Pendaftaran Projek Penyelidikan Luar

Download

 

d) SKIM GERAN PENYELIDIKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI - MoHE (ERGS / FRGS /PRGS / LRGS / NRGS )

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

1

UniSZA-PT02-PK01-AK002-S01

Arahan Kerja Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian

Mohon

2

UniSZA-PT02-PK01-BR002-S04

Borang Saringan Permohonan Penyelidikan

Download

 

3

UniSZA-PT02-PK02-AK002-S001

Arahan Kerja Pemantauan Projek Penyelidikan Dana
Kementerian

Mohon

4

 

FRGS - MoHE Official Website

http://jpt.mohe.gov.my
http://jpt.mohe.gov.my/menupenyelidik.php

 

 

e) RESEARCH ACCULTURATTON COLLABORATTVE EFFORT (RACE)

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

1

Garis Panduan RACE 2014

Download

2

Borang Permohonan RACE 2014

Download

3

Borang Penilaian Geran RACE 2014

Download

4

Directory of Experts

Download

 

f) DANA E-SAINS KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI & INOVASI
(MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION) - MOSTI)

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

1

UniSZA-PT02-PK01-AK002-S01

Arahan Kerja Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian

Mohon

2

 

Borang Permohonan Dana E-Sains (MoSTI)

http://ernd.mosti.gov.my/eScience/

URL/Link

3

 

Sciencefund - MOSTI Official Website

URL/Link

 

g) DANA R&D PERTANIAN SCIENCEFUFUND TECHNOFUND,
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN ASAS TANI (MoA)

il.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

1

UniSZA-PT02-PK01-AK002-S01

Arahan Kerja Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian

Mohon

2

 

Borang Permohonan Dana R&D Pertanian SciencefuFund
TechnoFund, Kementerian Pertanian Dan Asas Tani
(MoA)

http://agridana.mardi.gov.my/scifund

URL/Link

   

Skim Geran Penyelidikan NKEA Herba (NRGS) Pindaan 2/2014

Download

3

 

Agricultural R&D Grant-MOA Official Website

URL/Link

   

h) SKIM GERAN PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN PROTOTAIP (PRGS)
Bil. Kod Prosedur / Borang Perkara Tindakan
 1 UniSZA-PT02-PK01-AK002-S01 Arahan Kerja Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian  Mohon
 2   Sistem Mygrant : https://mygrants.gov.my  
 3  

Garis Panduan PRGS :

http://jpt.mohe.gov.my/menupenyelidik.php

 

   

i) SKIM GERAN PENYELIDIKAN TRANS DISIPLINARI (TRGS) 2014
Bil. Kod Prosedur / Borang Perkara Tindakan
 1 UniSZA-PT02-PK01-AK002-S01 Arahan Kerja Permohonan Dana Penyelidikan Kementerian  Mohon
 2    Sistem Mygrant : https://mygrants.gov.my  
 3  

Garis Panduan TRGS :

http://jpt.mohe.gov.my/menupenyelidik.php

 

   

j)

SKIM GERAN PROGRAM RAKAN PENYELIDIKAN UM (PRPUM)

Bil.

Kod Prosedur / Borang Perkara Tindakan

1

  Garis Panduan Skim Geran Program Rakan Penyelidikan UM (PRPUM) Download

2

  Borang Permohonan PRPUM Download

    

k) PENYERAHAN ASET YANG DIBELI MELALUI DANA PENYELIDIKAN UNIVERSITI
Bil. Kod Prosedur / Borang Perkara Tindakan
  1.  (UniSZA-PT02-PK01-BR007) Penyerahan Aset Yang Dibeli Melalui Dana Penyelidikan Universiti Download

 

2. PERLINDUNGAN ASET HARTA INTELEK UNIVERSITI

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

1

UniSZA-PT02-PK03-AK001-S02

Arahan Kerja Permohonan Perlindungan Aset Harta Intelek Universiti

Mohon

2

UniSZA-PT02-PK03-GP002

Polisi Harta Intelek UniSZA

Mohon

3

UniSZA-PT02-PK03-BR001-S02

Borang Permohonan Pemberitahuan Harta Intelek

Download

4

UniSZA-PT02-PK03-BR002

Assessment on IP Application

Download

 

3. PROSEDUR PERHUBUNGAN UNIVERSITI INDUSTRI

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

1

UniSZA-PT02-PK04-AK001-S001

Arahan Kerja Prosedur Perhubungan Universiti Industri

Mohon

2

UniSZA-PT02-PK04-GP001

General Guidelines for University-Industry Interactions

Mohon

 

4. PENERBITAN

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

1

UniSZA-PT02-PK05-BR001-S01

Borang Permohonan Tuntutan Bayaran Penerbitan Jurnal

Mohon

1. Senarai Penerbit Buku dan Jurnal yang Diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi

2. Senarai Penerbit Jurnal dan Jurnal yang tidak Diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi

Download

Download

 

5. MENYERTAI PERSIDANGAN

Bil.

Kod Prosedur / Borang

Perkara

Tindakan

1

UniSZA-PT02-PK06-GP001-S02

Garis Panduan Menyertai Persidangan

Mohon

 

Garis Panduan Menyertai Persidangan Dalam Negara Bagi GRA

Download

3

UniSZA-PT02-PK06-BR001-S05

Borang Permohonan Menyertai Persidangan

Download

4

UniSZA-PT02-PK01-BR007

Borang Permohonan Menyertai Persidangan Bagi GRA

Download
 5   Borang Senarai Semak Permohonan Persidangan Download

6

UniSZA-PT02-PK06-BR003

Laporan Menyertai Persidangan

Download

 

 6. PROJEK PERUNDINGAN
 

Bil.

Kod Prosedur /
Borang

Perkara

Tindakan

1 UniSZA-PT02-PK07-GP001 Garis Panduan Perundingan Mohon
2  UniSZA-PT02-PK07-BR001 Borang Permohonan Projek Perundingan Dengan Pihak Luar Download
3  UniSZA-PT02-PK07-BR002 Surat Perjanjian Projek Perundingan Dengan Pihak Luar Download 
4 UniSZA-PT02-PK07-BR003 Borang Tuntutan Bayaran Projek Perundingan Dengan Pihak Luar Download
5 UniSZA-PT02-PK07-BR004 Borang Laporan Akhir Projek Perundingan Dengan Pihak Luar Download
 

Sesungguhnya Allah swt menyukai apabila seseorang kamu bekerja dia melakukan dengan tekun'.
( Riwayat Abu daud )

'Tiga perkara yang menyelamatkan iaitu takut kepada Allah ketika bersendirian dan di khalayak ramai, berlaku adil pada ketika suka dan marah dan berjimat cermat ketika susah dan senang; dan tiga perkara yang membinasakan iaitu mengikut hawa nafsu, terlampau bakhil dan kagum seseorang dengan dirinya sendiri'.
(Riwayat Abu Syeikh)

Jabatan Bendahari
Pepustakaan UniSZA
Unit Falak UniSZA
Webmail Kakitangan
Portal kakitangan UniSZA
MSC Malaysia
MDeC Malaysia
Digital Malaysia
   
 

 

Waktu Solat